Rejestracja: 89 755 00 38


  • Przychodnia
    inna niż
    wszystkie


  • Nasi lekarze
    zadbają
    o Twoje zdrowie

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem trwałości projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Pro-Familia – Poradnia rodzinna przyjazna pacjentowi”

Całkowita wartość projektu: 65.256,51 zł.

 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej pocztą na adres:
Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA Krajewski, Radomski Spółka Jawna

11-440 Reszel, ul. Kolejowa 2, e-mail krajewski_p@wp.pl, lub dostarczyć osobiście
w terminie do dnia 20 kwietnia 2019 r.

 

Załącznik-nr 1 - formularz-ofertowy
Załącznik-nr 2 - oświadczenie
Załacznik-nr 3 - wykaz-wykonanych-audytów

Zapytanie audyt RPO2