Rejestracja: 89 755 00 38

  • Poradnia lepsza niż inne


  • Nasi lekarze najlepiej
    zadbają
    o Twoje zdrowie

Oferta

Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA świadczy kompleksowe usługi podstawowej opieki zdrowtnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres naszych uług obejmuje opiekę lekarską nad całą rodziną, profilaktykę chorób, szczepienia dzieci i dorosłych. Świadczenia wykonywane są bezpłatnie dla osób które złożyły deklarację wyboru Lekarza POZ w naszej Poradni.